Cisco Internetworking
· Cisco Router’ı tanımlamak.
· Router Boot Sequence’ı açıklamak.
· Register’ı tanımlamak.
· Cisco IOS’un Yedeklenmesini açıklamak.
· Cisco Discovery Protokolü açıklamak.

Internetworking
Internetworking, networkleri bir araya getirmektir. Bu bölümde Cisco Router’ların networkleri bir araya getirmek nasıl kullanılacağını anlatılmaktadır.

A. Cisco Router
Networkleri bir araya getirmek için (internetworking) Cisco Router kullanılır. Bu konuda Cisco Router’ları tanıyacağız:

Cisco Router bileşenler:

Bootstrap:ROM’da saklıdır.Router’ı başlatır ve IOS’u yükler. .

POST (Power-on-self test):ROM’da saklıdır. Router donanımının temel kontrolünü yapar ve hangi arabirimlerin olduğunu belirler.
ROM Monitor: ROM’da saklıdır. Test ve sorun giderme için kullanılır.
Mini-IOS: RXBOOT ya da bootloader olarak adlandırılır. IOS içindeki bir küçük IOS kısmıdır. Cisco IOS’u flash belleğe yükler. Bazı bakım işlemlerini yapmayı da sağlar.
RAM (random access memory): Routing tablosunu tutar. Ayrıca yapılandırma bilgisi RAM’da saklanır.
ROM (read only memory) Router’ı başlatmak için kullanılır.
Flash Memory: Router’ın Cisco IOS’u saklaması için kullanılır. Router yeniden yüklendiğinde flash bellek silinmez. Flash memory Intel tarafından üretilmiş bir EEPROM’dur.
NVRAM (nonvolatile RAM): Router ve switch yapılandırma bilgisini tutmak için kullanılır. Router yeniden yüklendiğinde NVRAM da silinmez.
Configuration register: Router’ın nasıl açıldığını kontrol eder.
B. Router Boot Sequence (Router’ın Önyükleme Sırası)
Bir router başlatılığında ön yükleme (boot) işlemi başlar. Bu işlem şu adımları içerir:
Router POST işlemini yerine getirir. POST donanımı test eder.
Cisco IOS yazılımını yükler. Önyükleme programı ROM da saklıdır ve programları işletmek için kullanılır.
IOS yazılımı NVRAM’da bulunan geçerli yapılandırmayı bulur. Bu dosyaya startup-config dosyası denir.

C. Registers (Yazmaçlar)
Bütün Cisco routerlarda bir tane 16-bit yazılım yazmacı vardır. Bu yazmaçlar NVRAM içinde yer alır. Yapılandırma yazmacı flash bellekten Cisco IOS’u yüklemek üzere düzenlenir ve NVRAM’dan startup-config dosyasını yüklemek için kullanılır.
Yapılandırma yazmacının içinde var olan değeri görmek için show version komutu kullanılır.
Router#sh version

D. Cisco Router IOS’un Yedeklenmesi ve Geri Yüklenmesi
Cisco IOS’u yükseltmek ya da geri yüklemeden önce yedeklemeniz gerekir. Bu işlem için var olan dosya bir TFTP hostuna yedek olarak kopyalanır. Varsayım olarak Router içindeki flash bellek Cisco IOS’u saklar.
Yeni bilginin flash belleğe geri yüklenmesinden önce flash bellekte yer olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem için şu komut kullanılır:
Router#sh flash

Cisco IOS’u bir TFTP hostuna kopyalamak için copy flash tftp komutu kullanılır. Bu komutu uygulamak için yalnızca kaynak dosya adının adı ve TFTP hostunun IP adresine gerek duyulur.
Router#ping 192.168.0.120
TFTP hostunun çalıştığını öğrendikten sonra copy flash tftp komutu kullanılarak IOS, TFTP hostuna kopyalanır.
Router#copy flash tftp
Flash bellekteki orijinal bilgilerin üzerine Cisco IOS’u geri yüklemek için dosya TFTP hostundan geri yüklenir. Bu işlem için de copy tftp flash komutu kullanılır.
Router#copy tftp flash

E. Cisco Yapılandırma Bilgisinin Yedeklenmesi ve Geri Yüklenmesi
Router yapısında yapılan bir değişiklik running-config dosyasına saklanır. Yapılan bir değişikliğin ardından copy run start komutu uygulanmadıkça, running-config dosyasında yapılan değişiklikler router yeniden başlatılmasının ardından kaybolur.
Bu nedenle router yapılandırma bilgisi de bir TFTP hosta kopyalanmalıdır. Bu işlem copy running-config tftp ya da copy startup-config tftp komutuyla yapılır. Bu komutların her ikisi de yapılandırma bilgisinin yedeğini alır.
DRAM içindeki yapılandırma bilgisini görmek için:
Router#sh run
Saklanan yapılandırma bilgisini görmek için:

Router#sh start
Var Olan Yapılandırma Bilgisini NVRAM’a Kopyalamak İçin:
Yapılandırma bilgisini NVRAM’a yedek olarak kopyalamak için:
Router#copy run start
NVRAM’daki bilginin ikinci bir kopyasını TFTP hostuna kopyalamak için:
Router#copy run tftp

Yedeklenen yapılandırma bilgisini geri yüklemek için:
Router#copy tftp run

F. Cisco Discovery Protokolü
Cisco Discovery Protocol (CDP), Cisco tarafından geliştirilmiş, yerel olarak bağlı ve uzak (remote) aygıtlar hakkında bilgi toplamak için kullanılan protokoldür.
CDP kullanarak, network üzerindeki (komşu) aygıtların donanımı ve protokoller hakkında bilgi sahibi olunur. show cdp komutu kullanılarak Cisco aygıtları üzerinde kullanılabilecek iki parametre hakkında bilgi sahibi olunur:
CDP timer: CDP paketlerinin bütün aktif arabirimlere nasıl gönderildiğini bulur.
CDP holdtime: Komşu aygıtlar hakkında bilgi verir.
Router#sh cdp
Komşular hakkında bilgi almak için:
Router#sh cdp nei
Arabirim trafiği hakkında bilgi sahibi olmak için:
Router#sh cdp traffic

Reklamlar