CSS = Cascading Style Sheet

CSS bir html dokümanının stilin oluşturmaya yarar. Tüm dokümanın stilini ayarlayabileceğimiz gibi bir linkin, bir resmin veya bir yazınında stilleri örnek olarak rengi, yazı türü css aracılığıyla ayarlanabilir.

CSS kodlar html kodlarının içine yazılabilirler, fakat bunun haricinde dışta bir css dosyası oluşturabilir ve bu css dosyasını html sayfanıza entegre edilebilir.

Örnek Kodlar

body { margin:0px;

margin-left: 0px;

margin-top: 0px;

margin-right: 0px;

margin-bottom: 0px;

background-color: #ffffff;

background-repeat: repeat-x;

background-image: url(‘images/index_01.jpg’);

font-size: 11px;

font-family: tahoma;

}

Yukarıdaki örnekte tüm sayfanın ( body ) nin kenar boşluklarını 0 verip, arka plan rengini beyaz( #ffffff ), arka planı sadece sağa doğru tekrar etmesini, arka plan resmini ( images/index_01.jpg ), dokümanın yazı tipini tahoma ve boyutunu 11 px olarak belirledik.

(Not: Üstteki Grafiğin KodLarLa aLakası yoktur. Örnek oLarak koyuLmuştur)

a:link {color: #FF0000} /* ziyaret edilmemiş link */
a:visited {color: #00FF00} /* ziyaret edilmiş link */
a:hover {color: #FF00FF} /* mouse üzerine gelince link */
a:active {color: #0000FF} /* seçilen link */

Yukarıdaki örnekte sayfaki tüm verilen linklerin ( yazı olarak verilen linklerin )
özelliklerini değiştirdik.

td

{

font-family:tahoma,Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size:13px;

color:#333333;

text-decoration:none;

}

Yukarıdaki örnekte sayfadaki tüm td lerin yani kolonların özelliklerini değiştirdik.

.dokumanlink

{

font-family:tahoma,Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size:13px;

color:red;

text-decoration:none;

}

.dokumanlink:hover

{

font-family:tahoma,Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size:13px;

color:black;

text-decoration:none;

}

Yukarıdaki örnekte kendimiz dokumanlink adında bir stil oluşturduk. Bu stilin hem mouse üzerine gelince ( hover ) özelliğini hemde diğer özelliklerini atadık.

Kısaca tanımlamak gerekirse CSS kodlarıyla açıklamalarım bu şekilde olacaktır.

Fatih Hayrioğlu’nun hazırladığı Pdf formatında CSS Giriş Kitabı ücretsiz olarak Buradan bilgisayarınıza indirerek okuyabilirsiniz. Koay gelsin 😉

Reklamlar