Bilim Ve Yaratılışçılık / Ulusal Bilimler Akademisi

Daha eskiden birbirinden ayrılmış türlerin eşdeğer proteinleri arasında, geçen sürede aminoasit diziliminde görülen değiiimi yansıtan farklılıklar vardır.İşlevlerinin gerektirdiği kısıtlamalara bağlı olarak proteinler farklı  hzlarda evrimleşirler. Enerji aktarımında rol alan kısıtlanmış sitokrom-c
proteini yavaş değişir.Kan pıhtılaşmasında yeri olan fibrinopeptitler ise
daha esnektirler; hemoglobin ortada bir yerdedir. Burada gösterilen grupların ayrılma zamanı tahminleri 1971 verilerine dayanır ve o zamandan beri biraz değişmiştir (bknz. Sayfa13’deki çizelge).  (Kitaptan bir bölüm)
http://www.tuba.gov.tr/userfiles/image/haber/kurumdan/bilim_yaratiliscilik_baski_2.pdf

Reklamlar