http://kabus-valerie.blogspot.com sitesinde bir arkadaşımın yazdığı komik ama oldukça düşündürücü hz.İsa’nın doğumu ve meryemin nasıl hamile kaldığını sure şeklindeki yazısını buraya koymak istedim. Çok başarılı buldum.

Sırrını insanla gösteren Çükütay adına,
l. Hart, hurt, höst, kışt, hoşt!
( Yaratılış. Sonsuzluk. Hayat. Sex. Arzu)

2. Bunlar ne ola ki diye aval aval düşünüyorsan ey freddie, Rabbin Çükütay’ın Zekeriya kuluna yardımının bir hatırasıdır.

3. Hani o içinden yalvarmış,

4. Şöyle demişti; ”Rabbim! İşte saçlarım ağardı, belim büküldü, kıçımdaki kıllar kadayıf oldu, ihtiyarladım. Doğrusu bugüne kadar her istediğimi vermiştin,

5. Ama ne var ki bir vârisim yok, bir kedim bile yok, anneme küstüm, hadi bana yine gülümse. Katından bana bir vâris ihsan eyle.”

6. Öyle tatlı istedi ki veresim geldi.

7. Çükütay şöyle buyurdu; ”Ey Zekeriya! Sana bir vâris müjdeleriz ki adı Yahya’dır ve bu ismi daha önce hiçbir insan taşımadı! İnanmazsan geçmişe gidip araştır! Araştıramıyorsan sesini kes.” Rab Çükütay gerçekten de hiç duyulmamış bir isim seçmişti ama ‘Yahya’ ismi aslında bir çeşit denyo anlamına geliyordu. Rab’in Zekeriya’ya şaka yaptı, kuşkusuz rabbin çok sevecedir, çok anlayışlıdır, kullarıyla taşak geçmeyi sever.

8. Zekeriya; ”Karım çok buruştu, ayrıca firijit, kuru ve kısır; benim tosuncuk öleli de bir yirmi sene oluyor, biz bu kadar ihtiyarken bu nasıl olabilir?” dedi.

9. Çükütay; ”Üzümünü ye bağını sorma” dedi, ”bu bana kolaydır. Daha önce seni de yoktan yaratmamış mıydım!”

10. Zekeriya; ”Rabbim bana bu güzelliği yapman karşılığında ne istediğini söyle”, dedi. Çükütay buyurdu ki; ”İstediğim, üç gün boyunca halktan ilgini kes ve şeyini tutup Rabbini an, sabah akşam. En sonunda da sokaktaki ahalinin önüne gelip dötünü gösterip kaç” dedi. Çükütay bu son kısmı eğlenmek için ilave etmişti. Rabbin, herşeyin olduğu gibi p.çliğin de kralını yapar. Zekeriya o kadar azmıştı ki bunu ciddiye aldı, biz de ses etmedik.

11. Bunun üzerine Zekeriya mâbetten kavminin karşısına çıktı ve onlara şöyle dedi; ”Çükütay’ı çok anın, sabah akşam. Sonra bişey yapacam, hazırlıklı olun, şimdiden özür dilerim”

12. Zekeriya’nınkini dirilttik, karısını ütüledik, bazı oyuncaklar da hediye ettik, sonunda bir adet Yahya’ları oldu. ”Ey Yahya, var gücünle çükünü tut” dedik ve henüz çocuk iken ona ilim ve hikmet verdik.

13. O yumuşak huylu, temiz kalpli ve çok sakınan bir kimseydi.

14. Ana babasına çok iyi davranırdı, isyankar bir zorba değildi, derslerine çalışır, eve kız atmaya kalkmaz, arabayı kaçırmaz, götteşleriyle sağda solda sürtmezdi.

15. Doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde ona selam olsun!

16. Ey Freddie! Kitapta Meryem’i de an. Hani o yakınlarından ayrılıp doğuda bir yere çekilmişti.

17. İnsanlarla kendi arasına bir perde çekmişti, biraz yabani ve embesildi. Derken biz Brad Pitt kıvamında bir arkadaşı buna gönderip ‘melek’ diye yutturduk da, kızcağız nihayet gün yüzü gördü.

18. Meryem onu görünce götü düştü! İçindeki bastırılmış panter -ki bu Rabbinin kutsal ruhudur- açığa çıktı. ‘Meleğimizi’ görünce dedi ki; ”Benden Çükütay’a sığın, seni yerim sosis!”

19. Bizim melek; ”Ben Rabbinin elçisiyim,” dedi. Ve ”tek maksadım sana tertemiz bir çocuk vermek. Baktık ki senin koca bulacağım yok, Rabbin bi tane gönderdi. Ne de olsa aşk tanrısıdır, halden anlar” dedi.

20. Meryem; ”Bana insan eli değmemişken nasıl çocuğum olabilir,” dedi, hala embesilliğini üstünden atamamıştı.

21. Melek cevap verdi; ”Öyle ama ben geldim işte ve birazdan sana elim değecek, hatta daha fazlası olacak. Rabbimden özel görev aldım. Öyle bir yapacağız ki doğan çocuk mesih çıkacak!”

22. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi.

23. Doğum sancısı tutunca bir hurma ağacına dayanıp; ”Keşke” dedi, ”bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!” Sancı biraz fazla ağrılıydı, mesih çıkacak diye prosedür gereği şatafatllı doğum yapalım dediydik.

24. Sonra ona şöyle denildi; ”Üzülme, zaman ayaklarımızın altından kayıp giden bir su gibidir ve yaşam bizi sonsuz geleceğe taşıyor!” Ne dediğimizi anlamadı embesil ama anlamaya uğraşırken sancıyı unutup doğuruverdi. Böylece istemeyerek de olsa ebeliğini yaptık. Ey freddie, insanlığa duyur ki hiçbiri Meryem’in ebesine sövmesin, vallahi kıçınızı yakarım!

25. ”Üzerindeki hurma dalını tutup silkele de olgun hurmalar üstüne dökülsün.” dedik.

26. ”Ye, iç, sıç, gözün aydın olsun. Eğer seni kınayanlardan birini görürsen de ki; ”Ben Rahim olan Çükütay’a oruç adadım, artık bugün hiçbir insana cevap vermeyeceğim.” Bu kız cahiliyenin ataerkil töresiyle bastırılmıştı, ama Rabbin larjdır, Meryem hala melekten gebe kaldığını sanıyordu, gerçeği söylemek için psikolojisinin uygun olduğu anı kolladık. Kuşkusuz Rabbin çok düşüncelidir.

27. Ona bebeğinin konuşma mucizesi yapacağını ve kendisine kötü kadın muamelesi yapanlara cevabı onun vereceğini söyleyip avuttuyduk. Nihayet mesih bebeği kucağında taşıyarak kavmine döndü. Dediler ki; ”Ey Meryem, sen iğrenç bir şey yaptın!”

28. ”Ey Harun’un kız kardeşi! Halbuki senin baban da, annen de kötü insan değillerdi.”

29. Bunun üzerine Meryem işaretle çocuğu gösterdi. Kızıp; ”Bize çocuk mu cevap verecek,” dediler.

30. Biz o sırada özel mesajdan Meryem’e melek işinin uydurma olduğunu ve tüm hakikati anlattık, duyunca Rabbine Nuri Alço muamelesi yapmaya kalktı, ama sonra etrafındaki öfkeli kalabalığı hatırlayıp tırstı ve bizim yalanı devam ettirip dötünü kurtarmaya çalıştı. İşte Rabbin bir işin içine herkesi böyle çeker, kuşkusuz biz tuzak kuranların en hayırlısıyız.

31. Herkes konuşacak mı diye çocuğa bakıyordu ve veledin gıkı çıkmıyordu! Öyle olunca anası toparlamaya çalıştı ve dedi ki; ”Ben bir melekten hamile kaldım ve bu da Rab Çükütay’ın kutsal ruhunun çocuğudur, mesihtir ve tanrının oğludur”.

32. Onun bu laflarını duyunca Rabbin çok kızdı, kadın acayip yalan söylüyordu, göt korkusundan olsa gerek tüm embesilliğini atmıştı ama ses çıkaramadık çünkü ne de olsa iş bizim tezgahımızdı.

33. Meryem daha pekçok laf uydurup ahalinin gazını aldı ve paçayı kurtardı.

34. Doğuşu hakkında şüphe duydukları Meryem oğlu İsa’nın gerçek hikayesi işte budur. Tek amacımız, aşksız yaşayan ve yalınzlıktan kurumuş bu kulumuzu çoşturmaktı. Ama Meryem İsa’yı Rabbinin üstüne yıktı.

35. Çükütay’ın evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman sadece ol der ve o hemen olur. Eğer olmazsa Brad Pitt kıvamında bir kulunu bulup işi eninde sonunda gene yaptırır. Çükütay’dan kimse mutsuz dönmemiştir.

36. Bu arada anası hakikati oğluna da anlatmadı ve çocuk kendini Çükütay’ın oğlu ve mucizevi mesih sandı.

37. Bu gazla birlikte gidip Romalı askerlere artistik yaptı. Çarmıha gerdiler tabi. Bunu hiç beklemiyordu, koluna bacağına çivileri yiyince, anasının maceralarının jetonu düştü. Fakat kendine inandırdığı birkaç salak havari edinmişti, onlara ayıp olmasın diye artistik yapa yapa öldü. Sonra o havari takımı da bunun peşinden dünyaya dolaşıp bunun hikayesini anlattılar ve hıristiyanlık da böylece doğmuş oldu. İşin aslı, bizim yaptığımız başarısız bir çöpçatanlık denemesine dayanmaktadır.

38. Ey freddie, işte Meryem ve İsa hikayesinin aslı budur. İşin aslı, bizim yaptığımız başarısız bir çöpçatanlık denemesine dayanmaktadır. Git ve inananları uyar.

ohh, yeah. Amen!…

Reklamlar